Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Disclaimer

Deze website MEDISCHEVAKHANDEL.NL is eigendom van E Cure B.V. (Nederland). Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E Cure B.V.

Aan deze website heeft E Cure B.V. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt dagelijks gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan E Cure B.V. als eigenaar van de website MEDISCHEVAKHANDEL.NL, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren voor kennelijke (type-)fouten.

E Cure B.V. behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Kennelijke druk- en zetfouten voorbehouden.