Privacy Policy

Privacy beleid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Medische Vakhandel zakelijk gevoerd door E Cure BV. 

Door gebruik te maken van de diensten die Medische Vakhandel je aanbiedt ga je akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen. 

Medische Vakhandel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten. Alle gegevens die je bij het aanmaken van je account of op andere momenten bekend hebt gemaakt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door Medische Vakhandel.

Je gegevens worden niet verkocht aan derden. Alleen wanneer je gebruik maakt van een aanbieding van een toeleverancier en/of partner kan het nodig of gemakkelijk zijn dat wij je adresgegevens doorgeven.
 

Opslag en beveiliging gegevens

Alle persoonlijke gegevens van klanten zijn beveiligd opgeslagen in de Medische Vakhandel klantendatabase.

Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Medische Vakhandel voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Je kunt je eigen gegevens op elk moment inzien of (laten) wijzigen of verwijderen.

Je persoonsgegevens zijn met je e-mailadres en wachtwoord toegankelijk via Mijn Account. We bewaren de bestelde goederen, naam, het adres, telefoonnummer en het emailadres om de bestelling goed af te kunnen handelen.

Wijzigingen

Dit Privacy Reglement is effectief vanaf 1 februari 2012. Medische Vakhandel behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement.

 

Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.